Κυπριακή Δημοκρατία
Δίκτυο Euroguidance  - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Επικοινωνία


Αντώνης Κάφουρος
Συντονιστής
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας
Κλήμεντος 9
1480 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22400820
Φαξ: 22304718
E-mail: euroguidance@dl.mlsi.gov.cy
ή
Αλεξία Τσαούση
Υπεύθυνη Έργου
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας
Λεωφ. Φρακλίνου Ρούσβελτ 67
3012 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ: 25827329
Φαξ: 25306563
E-mail: euroguidance@dl.mlsi.gov.cy


Euroguidance_net

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Erasmus +

foreas_banner

ΠΛΩΤΕΑΣ

banner_europass

eures

Υπουργείο Παιδείας

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

YFEJ

ΥΣΕΑ_BANNER

banner_cedefop

EACEA

European commision

ΙΔΕΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

EUROPEDIRECT_LAR

EUROPEDIR_LEM

EUROPDIR_PAPHOS

NEWSLETTER