Κυπριακή Δημοκρατία
Δίκτυο Euroguidance  - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Επικοινωνία


Μαρία-Χριστίνα Τσιοπουριάν
Συντονίστρια Euroguidance
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
Μουσείου 3,
1097 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22403019
Φαξ: 22662329
E-mail: euroguidance@dl.mlsi.gov.cy
ή
Χριστίνα Σταύρου
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
Μουσείου 3,
1097 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22403024
Φαξ: 22662329
E-mail: euroguidance@dl.mlsi.gov.cy


Euroguidance_net

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Erasmus +

foreas_banner

ΠΛΩΤΕΑΣ

banner_europass

eures

Υπουργείο Παιδείας

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

YFEJ

ΥΣΕΑ_BANNER

banner_cedefop

EACEA

European commision

ΙΔΕΠ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

EUROPEDIRECT_LAR

EUROPEDIR_LEM

EUROPDIR_PAPHOS

NEWSLETTER