Κυπριακή Δημοκρατία
Δίκτυο Euroguidance  - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Επικοινωνία


Αντώνης Κάφουρος
Συντονιστής
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας
Κλήμεντος 9
1480 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: 22400820
Φαξ: 22304718
E-mail: euroguidance@dl.mlsi.gov.cy
ή
Αλεξία Τσαούση
Υπεύθυνη Έργου
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας
Ορέστη 2
4186 Λεμεσός, Κύπρος
Τηλ: 25826907
Φαξ: 25584559
E-mail: euroguidance@dl.mlsi.gov.cy


Euroguidance_net

COVID19

BREXIT

EURES

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

foreas_banner

SKILLS PANORAMA

ACADEMIA

banner_europass

Erasmus +

Υπουργείο Παιδείας

Ασφαλές Διαδίκτυο

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

International Studies Portal

ΥΣΕΑ_BANNER

STUDYCYPRUS

RevernetCyprusCEDEFOP

ANAD

banner_cedefop

EACEA