Κυπριακή Δημοκρατία
Δίκτυο Euroguidance  - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

ACADEMIA NETWORK


Διεύθυνση Σελίδας
../All/BC1C89CB58B2E1A0C2258A4C0026BC6C

Διεύθυνση AttachmentThe Academia network is a European network that gives guidance professionals the opportunity to participate in a learning mobility period in another European country. Academia coordinators are engaged in sending their own guidance counsellors abroad and receiving practitioners from other countries on staff training programmes for a duration of 3 or 4 days.
.
The Academia network was launched in 1995 and since then over 2000 guidance practitioners in Europe have benefited from it. Thereby this network has contributed to strengthening the European dimension in guidance by building networking skills and promoting mobility and professional training of guidance practitioners. The Academia network promotes the mobility of guidance practitioners in Europe, enhances European networking and cooperation in lifelong guidance and fosters the exchange of good practices and methods among the participants.
.Euroguidance_net

COVID19

BREXIT

EURES

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

foreas_banner

SKILLS PANORAMA

ACADEMIA

banner_europass

Erasmus +

Υπουργείο Παιδείας

Ασφαλές Διαδίκτυο

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

International Studies Portal

ΥΣΕΑ_BANNER

STUDYCYPRUS

RevernetCyprusCEDEFOP

ANAD

banner_cedefop

EACEA