Κυπριακή Δημοκρατία
Δίκτυο Euroguidance  - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Νέα και Εκδηλώσεις


26/04/2024-"Covid as an unprecedented disruption: Lessons learnt on the future shaping of careers"

09/04/2024
Webinar "Covid as an unprecedented disruption: Lessons learnt on the future shaping of careers"
26 April 2024
12:00-13:30

(11:00-12:30 CET)

Online Registration: .https://euroguidance.eu/forthcoming-events/euroguidance-webinar-covid-as-an-unprecedented-disruption-lessons-learnt-on-the-future-shaping-of-careers

.

.

.

PROGRAMME


12:00 – 12:15

Welcome from the Euroguidance Network:Vouli Tetradakou, Euroguidance Greece

Introduction to the webinar:Dorianne Gravina, Euroguidance Malta and Antonis Kafouros, Euroguidance Cyprus


.

12:15 – 13:15

Title of Webinar: Covid as an unprecedented disruption: Lessons learnt on the future shaping of careers?

Guest Speakers:

Professor Vincent Cassar, Head of the Department of Business and Enterprise Management at FEMA, University of Malta

Dr Celia Hadjichristodoulou, Founder and Managing Director, GrantXpert Consulting, Cyprus


.

13:15 – 13:30: Q & A

Euroguidance_net

COVID19

BREXIT

EURES

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

foreas_banner

SKILLS PANORAMA

ACADEMIA

banner_europass

Erasmus +

Υπουργείο Παιδείας

Ασφαλές Διαδίκτυο

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

International Studies Portal

ΥΣΕΑ_BANNER

STUDYCYPRUS

RevernetCyprusCEDEFOP

ANAD

banner_cedefop

EACEA