Κυπριακή Δημοκρατία
Δίκτυο Euroguidance  - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

News and Events


09/04/2021 - "7th European Conference on Counseling and Career Guidance 2021"

22/03/2021
7th European Conference on Counselling and Career Guidance 2021
“Remote Guidance Provision: Theory and Practice”
Friday, 9th April 2021
Time: 8:00-13:30


The recorded Conference and Presentations can be found here: https://globaltraining.webex.com/globaltraining/ldr.php?RCID=421d6bf054e7419895753ed2a8f39840Download file type Acrobat 7th European Conference on Counselling and Vocational Training-AGENDA.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 612,44Kb)
Download file type Acrobat 7th European Conference 2021-ANGELIKA KOKKINAKI.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 4009,17Kb)
Download file type Acrobat 7th European Conference 2021-EVA FOUNDOULAKI.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 2805,17Kb)
Download file type Acrobat 7th European Conference 2021-FOTINI VLACHAKI.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 2898,16Kb)
Download file type Acrobat 7th European Conference 2021-KRISTINA ORION.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1038,12Kb)
Download file type Acrobat 7th European Conference 2021-MIHAI IACOB.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 115,69Kb)
Download file type Acrobat 7th European Conference 2021-SABINE STEINER and BARBARA GLATTAUER.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 1182,85Kb)
Download file type Acrobat 7th European Conference 2021-PROGRAMME-EN.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 446,98Kb)
Download file type Acrobat 7th European Conference 2021-JAANA KETTUNEN & RAIMO VUORINEN.pdf
(Μέγεθος Αρχείου: 690,59Kb)

Euroguidance

newsletter

COVID19

BREXIT

ERASMUS+

ΔΥΑ

Safer Internet -1480 Helpline & Hotline

ΦΟΡΕΑΣ_BANNER

SKILLS PANORAMA

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

The Cyprus Agency of Quality Assurance and Accreditation in Higher Education

ΥΣΕΑ

EURES

STUDYCYPRUS

EUROPASS

RevernetCyprusCEDEFOP

ANAD

CEDEFOP

EACEA

EUROPEAN COMMISION