Κυπριακή Δημοκρατία
Δίκτυο Euroguidance  - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας Τόπο
Το Euroguidance Κύπρου άρχισε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2002 υπό την αιγίδα του Τμήματος Εργασίας. Το Κέντρο από την ημέρα ίδρυσης του συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καθοδήγησης (Euroguidance Network) στο οποίο ανήκουν τα κέντρα Euroguidance που λειτουργούν σε όλα τα Κράτη-Μέλη, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τις Υπό Ένταξη Χώρες.

Μέσα από το Δίκτυο Euroguidance προωθούνται:
• Η διασύνδεση και ανταλλαγή ποιοτικής πληροφόρησης μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών και των Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης σε θέματα που αφορούν τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Απασχόληση.
• Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
• Η διάχυση γνώσεων και καλών πρακτικών με την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης
• Η προώθηση της κινητικότητας στο χώρο της Ευρώπης για λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης στην Ευρώπη και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την απασχόληση.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας προκειμένου το Δίκτυο Euroguidance και οι υπηρεσίες του να γίνουν περισσότερο γνωστές στην Ευρωπαϊκή κοινότητα των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στο ευρύ κοινό (www.euroguidance.eu).

Συνεργασίες:
Τον Μάρτιο του 2012 ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Εθνικός Φορέας Δια Βίου Καθοδήγησης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2004 και 2008 και την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM 2010 (2020)) «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Το Euroguidance Κύπρου συνεργάζεται με επιτυχία με άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα στην Κύπρο προκειμένου να προωθήσει την Ευρωπαϊκή διάσταση στην κινητικότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το Κέντρο είναι στρατηγικός συνεργάτης του Δικτύου EURES, του EUROPASS, των Γραφείων του Europe Direct και του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης.


Euroguidance_net

COVID19

BREXIT

EURES

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

foreas_banner

SKILLS PANORAMA

ACADEMIA

banner_europass

Erasmus +

Υπουργείο Παιδείας

Ασφαλές Διαδίκτυο

Φορέας Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

International Studies Portal

ΥΣΕΑ_BANNER

STUDYCYPRUS

RevernetCyprusCEDEFOP

ANAD

banner_cedefop

EACEA