ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Το Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Κύπρο


Υπεύθυνο για την εποπτεία του Εκπαιδευτικού Συστήματος στην Κύπρο είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ). Η αρχική τυπική εκπαίδευση παρέχεται μέσω δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών προδημοτικής, δημοτικής, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από δημόσια ινστιτούτα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τις ηλικίες 4 ετών και 8 μηνών μέχρι 15 ετών. Η Δημόσια εκπαίδευση παρέχεται δωρεάν για τις ηλικίες 4 ετών και 8 μηνών μέχρι 18 ετών.

Η Προδημοτική Εκπαίδευση χωρίζεται σε δύο συστήματα ανάλογα με την ηλικία του παιδιού: Το σύστημα της προνηπιακής εκπαίδευσης περιλαμβάνει τους βρεφοκομικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία όπου παρέχεται φροντίδα σε παιδιά κάτω των τριών ετών (υπό την ευθύνη του Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και το σύστημα της προδημοτικής εκπαίδευσης για παιδιά από 3 μέχρι 5 ετών και 8 μηνών, που περιλαμβάνει τα νηπιαγωγεία και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Η Δημοτική Εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά άνω των 5 8/12 ετών και έχει διάρκεια 6 χρόνια.

Η Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση προσφέρεται σε δύο τριετείς κύκλους, το Γυμνάσιο (Κατώτερη Μέση Εκπαίδευση) και το Λύκειο (Ανώτερη Μέση Εκπαίδευση) σε μαθητές ηλικιών μεταξύ 12 και 18 ετών. Όσον αφορά την Ανώτερη Μέση Εκπαίδευση, οι μαθητές, έχουν την επιλογή αντί να φοιτήσουν στο Λύκειο να φοιτήσουν στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση, η οποία τους προετοιμάζει, παρέχοντας τους γνώσεις και δεξιότητες, για να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό του τόπου ή να ακολουθήσουν ανώτερες σπουδές στον τομέα που τους ενδιαφέρει.

Η Μεταλυκειακή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2012 σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Μεταλυκειακά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση:
Η ανώτερη Εκπαίδευση προσφέρεται σε Πανεπιστημιακό και μη πανεπιστημιακό επίπεδο. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες Ιδρυμάτων Ανώτερης/Ανώτατης Εκπαίδευσης: Δημόσια Πανεπιστήμια, Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης και Ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης.

Τα Δημόσια Πανεπιστήμια ιδρύονται ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και είναι ακαδημαϊκά αυτόνομοι οργανισμοί που διοικούνται από το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο. Ιδρύονται από το Κράτος αλλά μπορούν να συγκεντρώσουν πόρους και από άλλες πηγές. Όλα τα Δημόσια Πανεπιστήμια στην Κύπρο είναι αφιερωμένα στην αριστεία στη διδασκαλία και την έρευνα. Το όραμα και η αποστολή κάθε Πανεπιστημίου ορίζονται στη νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους.
Τα δημόσια Πανεπιστήμια προσφέρουν προγράμματα σπουδών Πτυχιακού, Μεταπτυχιακού και Διδακτορικού Επιπέδου. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης και προγράμματα βραχείας κατάρτισης. Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας είναι Ελληνικά και Τουρκικά, αλλά προσφέρονται και προγράμματα στα Αγγλικά.
Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ιδρύονται ως ιδιωτικοί κερδοσκοπικοί ή μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εγγεγραμμένοι και αναγνωρισμένοι από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
Οι Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Εκπαίδευσης λειτουργούν υπό την επίβλεψη διάφορων υπουργείων. Σήμερα, στην Κύπρο Λειτουργούν οι ακόλουθες Σχολές:
• Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
• Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου
• Δασικό Κολλέγιο*
• Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης
• Σχολή Ξεναγών
* Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (Αρ. 79.070 – 1.7.2015) η εισδοχή νέων σπουδαστών και η προσφορά του τριετούς κύκλου σπουδών και των άλλων σχετικών κύκλων σπουδών έχει ανασταλεί

Οι Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι εγγεγραμμένες στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προσφέρουν προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και μικρότερης διάρκειας επαγγελματικά προγράμματα.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση στην Κύπρο καθώς και για κατάλογο των Ιδρυμάτων Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, επισκεφτείτε τη σελίδα: http://www.highereducation.ac.cy/gr/index.html

Ευκαιρίες για δια βίου εκπαίδευση παρέχονται μέσω της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπάρχει μεγάλη προσφορά προγραμμάτων για ενήλικες, που έχουν σκοπό να ικανοποιηθούν διάφορες ανάγκες για δια βίου μάθηση. Τα προγράμματα αυτά παρέχονται κυρίως από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το Κέντρο Παραγωγικότητας, τα Ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και από κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης.No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΔίκτυο Euroguidance - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής