ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Καλώς Ήλθατε στο Διαδικτυακό μας ΤόποΤο Euroguidance Κύπρου άρχισε την λειτουργία του τον Ιούλιο του 2002 υπό την αιγίδα του Τμήματος Εργασίας. Το Κέντρο από την ημέρα ίδρυσης του συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καθοδήγησης (Euroguidance Network) στο οποίο ανήκουν τα κέντρα Euroguidance που λειτουργούν σε όλα τα Κράτη-Μέλη, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και τις Υπό Ένταξη Χώρες.

Μέσα από το Δίκτυο Euroguidance προωθούνται:
• Η διασύνδεση και ανταλλαγή ποιοτικής πληροφόρησης μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών και των Εμπειρογνωμόνων, Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης σε θέματα που αφορούν τη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση και την Απασχόληση.
• Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό
• Η διάχυση γνώσεων και καλών πρακτικών με την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Απασχόλησης
• Η προώθηση της κινητικότητας στο χώρο της Ευρώπης για λόγους εκπαίδευσης και κατάρτισης
• Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ευκαιρίες μάθησης στην Ευρώπη και συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με την απασχόληση.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχει δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνίας προκειμένου το Δίκτυο Euroguidance και οι υπηρεσίες του να γίνουν περισσότερο γνωστές στην Ευρωπαϊκή κοινότητα των Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και στο ευρύ κοινό (www.euroguidance.eu).

Συνεργασίες:
Τον Μάρτιο του 2012 ιδρύθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ο Εθνικός Φορέας Δια Βίου Καθοδήγησης. Στόχος του είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου της Ευρώπης 2004 και 2008 και την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM 2010 (2020)) «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Το Euroguidance Κύπρου συνεργάζεται με επιτυχία με άλλα Ευρωπαϊκά Δίκτυα στην Κύπρο προκειμένου να προωθήσει την Ευρωπαϊκή διάσταση στην κινητικότητα και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το Κέντρο είναι στρατηγικός συνεργάτης του Δικτύου EURES, του EUROPASS, των Γραφείων του Europe Direct και του Ιδρύματος Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Δια Βίου Μάθησης.

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα © Κυπριακή Δημοκρατία 2024,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΔίκτυο Euroguidance - Τμήμα Εργασίας, Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής